หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีโปรแกรม Flash Player สามารถ ฟังคำบรรยายได้เลย
โดยคลิก Play หรือดาวน์โหลดเนื้อหาแต่ละบท เพื่อรับชมการสาธิตภายในเครื่องของท่านเอง
แต่ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว

กรุณาคลิก Flash Player คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมก่อน

หมายเหตุ

ความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์แต่ละบทขึ้นอยู่กับความเร็วของ Internet Connection
ที่ท่านใช้งาน


KETrade


เอกสาร โปรแกรม KETrade (หุ้น)
FLASH
E-BOOK
ดาวน์โหลด (.PDF)
คู่มือ KETrade version 2.5
ตั้งค่า Broswer อื่นๆ ให้ใช้งาน KETrade
การ Import/Export Favorite ของ KETrade
-
บทเรียน
ภาพ/เสียง
ดาวน์โหลด
บทที่ 1: ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
บทที่ 2: วิธีการดูราคา
บทที่ 2-1: เพื่อดูราคาหุ้น
- ตั้งค่าหุ้นที่สนใจ (My Favourite)
- การตั้งเตือนราคาหลักทรัพย์ (Stock Alert Setting)
- การตั้งค่าคอลัมน์ต่างๆ (Column Setting)
บทที่ 2-2: ดูข้อมูลดัชนีรายอุตสาหกรรม
บทที่ 2-3: ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดฯรวม
บทที่ 3: วิธีการส่งคำสั่งเอกสาร โปรแกรม KETrade (อนุพันธ์)
FLASH
E-BOOK
ดาวน์โหลด (.PDF)
คู่มือ KETrade Derivative Live Quotes version 2.0
-
บทเรียน
ภาพ/เสียง
ดาวน์โหลด
 แนะนำหน้าจอเบื้องต้น (Live Quotes)
ชื่อย่อตราสารอนุพันธฺ (Series)
เมนูนำทางการใช้งาน (Navigation Menu)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สนใจ (My Favoritse)
การปรับเปลี่ยนมุมมอง (View Option & View Layout)
การคลิกเปิดหน้าแต่ละหน้า (Page Navigaton)
การปรับแต่งคอลัมน์ต่างๆ (Column Setting)
การปรับขนาดตัวอักษรของ Series (Series Font Setting)
- ข้อมูลทั่วไป (General Info)  
- รายละเอียดการซื้อขาย (Trade Detail)
- การเปรียบเทียบแสดงเป็นกราฟ (Comparison)
ดัชนีอ้างอิง (Indices)
- รายชื่อย่อดัชนี (Listing)
- กราฟรายวันของดัชนี (Intra-day Chart)
ภาพรวมตลาดฯ (Market)
- ค่าสถิติภาพรวมตลาดฯ (Market Statistics)
- รายการซื้อขายทั้งตลาดฯ (Trade Monitor)
- ประกาศ-ข่าว (Announcement / News)
การส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ (Order Entry)