ประกาศการแข่งขัน

การแข่งขัน

วันที่ประกาศ
19 Feb 2013สรุปผลการแข่งขัน
11 Feb 2013ประกาศการแข่งขัน
11 Feb 2013ตารางการแข่งขัน
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทคู่ผู้บริหาร
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายคู่รุ่นอายุ 35-45 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายคู่รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายเดียวรุ่นอายุ 35-45 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 35-45 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ 35-45 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงเดียวรุ่นอายุ 35-45 ปี
11 Feb 2013สายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

กองเชียร์

วันที่ประกาศ
11 Feb 2013เกณฑ์การตัดสิน เชียร์ลีดเดอร์