It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในการวางแผนการลงทุน และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการเงินที่ครบวงจร
ที่ปรึกษาบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล Private Wealth Management

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในการวางแผนการลงทุน และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการเงินที่ครบวงจรเมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จึงได้ริเริ่มให้บริการ Private Wealth Management ขึ้นในปลายปี 2554

บริการ Private Wealth Management ของ บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จะครอบคลุมการให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุนและบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนที่กำหนดไว้ทบทวนความเหมาะสมของการลงทุนรวมทั้งจัดทำรายการสถานภาพของการลงทุนส่งให้แก่ผู้ลงทุนเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบถึงผลการดำเนินงานของการลงทุนเป็นระยะๆ

บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้จัดเตรียมทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกค้า Private Wealth Management ทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเมย์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารอันดับ 1 และเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียและยังเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียอีกด้วยโดยกลุ่มเมย์แบงก์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน Private Banking มาเป็นเวลานานและได้รับรางวัลด้าน Private Banking หลากหลายรางวัลด้วยกันโดยล่าสุดเมย์แบงก์ได้รับการคัดเลือกจากการสำรวจและให้คะแนนของผู้ลงทุน High Net Worth ของ Asiamoney Private Banking Poll 2010 ให้เป็นสุดยอดธนาคารในธุรกิจ Private Banking ซึ่งรางวัลที่ได้นับเป็นบทวิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงชื่อเสียงและความพร้อมในการบริการของเมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ที่ Private Wealth Management ของเมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สามารถให้บริการได้จะครอบคลุมดังนี้

หลักทรัพย์และอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์

มีทีมงานที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลงานวิจัยรวมถึงการแนะนำกลยุทธ์การลงทุนทั้งในด้านเทคนิคและพื้นฐานโดยทีมงานจะคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจสำหรับพอร์ทลงทุนของท่านรวมถึงข้อมูลสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและพร้อมรายงานให้ทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

กองทุนรวม

คัดสรรกองทุนรวมจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ท่านเลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ กองทุนที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

การลงทุนในต่างประเทศ

เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดี Private Wealth Management พร้อมที่จะให้บริการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ถึง 29แห่งทั่วโลกทั้งในภูมิภาค ยุโรป อเมริกาเหนือออสเตรเลียและเอเชียโดยผ่านเมย์แบงก์กิมเอ็งสิงค์โปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำและบริการจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนรวมทั้งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจทีมนักวิเคราะห์ของเมย์แบงก์กิมเอ็งซึ่งมีอยู่ทั้งภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กล่าวไว้แล้วยังมีแผนงานที่จะให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับหุ้นรายตัวหรือดัชนี (Equity Linked Note) รวมทั้งบริการด้านประกันชีวิตเพื่อเป็นการจัดสรรเงินลงทุนให้ครบถ้วนตามหลักการของการวางแผนทางการเงินที่ดี

 

บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดต่อเนื่องมาถึง 12 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพร้อมแล้วที่จะนำธุรกิจ Private Wealth Management มาให้บริการในประเทศไทยโดยทีมงาน Private Wealth Management ของเมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานจากองค์กรชั้นนำและให้บริการ Private Wealth Management แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลานานด้วยความสนับสนุนของทีมงาน Private Banking ของกลุ่มเมย์แบงก์ที่มีอยู่ทั่วโลกเมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จึงมีความมั่นใจที่จะให้บริการด้านการวางแผนการลงทุนและตอบสนองความต้องการในการลงทุนทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

สนใจบริการ Private Wealth Management โปรดติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  0-2658-5050

clientservice@maybank-ke.co.th

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.