It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
การเทรดหุ้นออนไลน์
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ประเภทนิติบุคคล
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2658-5050


ประเภทบุคคลธรรมดา

Step 1: ก่อนการกรอกแบบฟอร์มบนระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ควรมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากท่านไม่มี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

สมัครบริการ e-Dividend กรอกรายละเอียดในใบบริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

 • ดาวน์โหลดเอกสารสมัครบริการ e-Dividend

 • สมัครบริการ e-Banking ปัจจุบัน การชำระเงิน/โอนเงิน โดยใช้บริการ e-Banking ของบริษัทฯได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสะดวกสบาย ท่านลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้เอทีเอ็ม แล้วต้องแฟกซ์ใบนำฝากเงินเพื่อรอการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ เพิ่มบริการนี้ให้กับท่านลูกค้า ถึง 7 ธนาคารที่ทำการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านต้องการ เพื่อดูวิธีการใช้บริการธนาคารออนไลน์

หมายเหตุ

 • สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีกับบริษัทฯ อยู่แล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านเพื่อทำการเปิดบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้
 • สัญญาแต่งตั้งตัวแทน จะต้องเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า
 • กรุณากรอกเอกสารทั้งหมดด้วยปากกาสีเดียวกัน
 • กรุณากรอก e-mail Address, วันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับรหัสประจำตัว
 • การลงชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จะต้องลงชื่อให้ครบ
 • เพื่อป้องกันความล่าช้าในการเปิดบัญชี กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารทุกชุดให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารสำหรับเปิดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือ โทรศัพท์มาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2658-5050 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


Step 2:
เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรกโดยทุกครั้งที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหุ้นบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีธนาคารที่แนบสำเนามาด้วยนี้กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. อากรแสตมป์หรือเงินสด30 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างอากรแสตมป์


เตรียมเอกสารประกอบการแจ้งนำเงินปันผลเข้าบัญชีอัตโนมัติพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก

หมายเหตุ: ขอให้ใช้กระดาษใหม่ในการพิมพ์ใบสมัคร, สัญญา และสำเนาเอกสารต่างๆ เนื่องจากเหตุผลด้านการทำนิติกรรม


Step 3:
นำเอกสารทั้งหมด มาติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ข้างล่างนี้:

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายMarketing Admin
เลขที่999/9 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น21 ถนนพระรามที่1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330


Step 4:
การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย

   ***4 ช่องทาง เพื่อฝากเงินหลักประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ เริ่ม 1 เม.ย. 59 (กดเพื่อดูรายละเอียดการสมัครที่นี่)

 

ขั้นตอนการฝากเงินซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธี e-payment
ขั้นตอนการฝากเงินซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธี bill payment

 

บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

Swift code

ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"

ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น

-

ออมทรัพย์

001-2-38757-980

HSBCTHBK

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-0078788-6

SCBLTHBX

 ** หมายเหตุ **:
การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE 

 •  สำหรับบัญชีธนาคารของสาขาต่างจังหวัด ดูได้ที่นี่
 • ส่งใบ Pay-in และเอกสารใบนำฝากเงิน download ทางโทรสารให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ประจำสาขาที่ท่านเปิดบัญชี (สามารถทำหลังจากเปิดบัญชีแล้วได้)
 • หรือโอนหุ้นมายัง บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โบรกเกอร์หมายเลข 42 เพื่อทำการเปิดบัญชี โดยวิธีกรอกแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ download และส่งกลับมายังผู้แนะนำการลงทุนเจ้าของบัญชี.คำแนะนำก่อนเริ่มใช้บริการ

คอมพิวเตอร์:

 • เครื่อง Pentium III Processor 500 MHz เป็นอย่างต่ำ
 • RAM 32 MB หรือ สูงกว่า
 • Modem 56 K หรือ สูงกว่า


ซอฟต์แวร:์

 • Windows เวอร์ชั่น 98 SE, ME,NT ,2000 หรือ XP
 • Internet Explore เวอร์ชั่น 6.0 หรือ สูงกว่า (Download IE 6.0)
 • สามารถใช้งานฟังก์ชั่น JAVA script และ Cookies ได้


การเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต:
 

 • จะต้องผ่านการต่อโมเด็มหรือ LAN ก่อนใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรมของบริษัทฯ เสมอ
ขั้นตอนการซื้อขาย

การเข้าสู่ระบบIIIS

ขั้นตอนที่1: นำเลขที่บัญชี (User ID) และรหัสชั่วคราว (Initial Password) ที่ได้มาลงทะเบียน

ขั้นตอนที่2: ไปที่เมนู "ลงทะเบียนสมาชิกใหม่" อยู่ทางซ้ายมือของท่านจากหน้าหลักของเว็บไซต์

ขั้นตอนที่3: ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้แก่เลขที่บัญชี (User ID), วันเกิด (ระบุปีค.ศ.) และรหัสชั่วคราว (Initial Password) แล้วคลิก "ตกลง"

ขั้นตอนที่4: ท่านจะได้รับรหัสผ่านและรหัสซื้อขาย (PIN) ถาวรจากหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบของเรา

ขั้นตอนที่5: ท่านสามารถนำรหัสผ่านเข้าสู่ระบบที่หน้าจอ "Quick Login" (หมายเหตุ: ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอด24 ชั่วโมง)

 

การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เมี่อท่านเข้าสู่ระบบได้แล้วสามารถใช้งานตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:ระบบการซื้อขายเรียลไทม์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ โดยท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

 • ระบบเรียลไทม์ KETrade
 • ระบบ IIIS
 • ระบบเรียลไทม์ eFinancethai

ทางเลือกที่ 1: เลือกเข้าสู่ระบบ คลิก เมนู "KETrade" ท่านจะพบ

 • ข้อมูลราคาซื้อขาย
 • เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่า 5 กลุ่ม
 • การส่งคำสั่งซื้อขาย
 • หลักทรัพย์บนกระดานหลัก, กระดานต่างประเทศ, กระดานเศษหุ้น, กระดาน Big Lot
 • การตั้งเตือนราคาล่าสุด, ปริมาณ และราคาที่เสนอซื้อ เสนอขายดีที่สุด

ทางเลือกที่2: เลือกเข้าสู่ระบบ "IIIS" จากเว็บไซต์ท่านจะพบ 

 • ข้อมูลรายวัน: ราคาซื้อขาย, ข้อมูลตลาด, ดัชนีแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและอื่นๆ
 • ข้อมูลลูกค้า: พอร์ตการลงทุน, ส่งคำสั่งซื้อขาย, ยกเลิกคำสั่ง, สถานะของคำสั่ง, รายงานกำไร/ขาดทุน, เช็ควงเงิน, รายการรับ/จ่ายเงินสุทธิ, รายงานซื้อขายประจำเดือน เป็นต้น
 • ข้อมูลหุ้น: ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนฯ, ข่าว, และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทางเลือกที่ 3: เข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์ เลือก "eFinancethai" ท่านจะพบ

 • ข้อมูลราคาซื้อขาย
 • กราฟทางเทคนิค
 • ข่าวสาร จากแหล่งข่าวหลายแห่ง

Some description

 

ขั้นตอนที่ 2:เลือกหุ้นที่ต้องการซื้อ หรือ ขาย ท่านสามารถส่งคำสั่ง ผ่านระบบ KETrade หรือ IIIS โดยยืนยันรหัสซื้อขาย (PIN password)

ขั้นตอนที่ 3:ตรวจสอบคำสั่งที่เมนู "Order Browse" หรือ " Trade Summary"

ขั้นตอนที่ 4:ตรวจสอบหุ้นคงเหลือ พร้อมคำนวณกำไร/ขาดทุน ที่เมนู "Portfolio Status"

ขั้นตอนที่ 5:ตรวจสอบยืนยันการซื้อขายที่เมนู "Daily Statement" หรือ  "รายงานการซื้อขายประจำวัน" และเมนู "Net Receipt/Payment" แสดงจำนวนรับ-จ่าย และการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีฝากเงินล่วงหน้า

การเพิ่มวงเงินอนุมัติ

สำหรับประเภทบัญชีแบบมีวงเงินอนุมัติ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อขอปรับวงเงิน หรือฝ่าย e-Commerce สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายผ่านบัญชี อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
 2. แนบเอกสารรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนและแจ้งวงเงินใหม่ที่ต้องการจะปรับ
 3. วงเงินจะได้รับการอนุมัติโดยฝ่ายสินเชื่อ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร

 

การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย

1.1        ***ยกเลิก! ฝาก/โอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง เปลี่ยนไปใช้ ATS/E-Payment เริ่ม 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป (กดเพื่อดูรายละเอียดที่นี่)

1.2        ***4 ช่องทาง เพื่อฝากเงินหลักประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ เริ่ม 1 เม.ย. 59 (กดเพื่อดูรายละเอียดการสมัครที่นี่)

 

บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

Swift code

ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"

ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น

-

ออมทรัพย์

001-2-38757-980

HSBCTHBK

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-0078788-6

SCBLTHBX

 

** หมายเหตุ ** : การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE

 

  

 • สำหรับบัญชีธนาคารของสาขาต่างจังหวัด ดูได้ที่นี่
 • ส่งใบ Pay-in และเอกสารใบนำฝากเงิน download ทางโทรสารให้ผู้แนะนำการลงทุนเจ้าของบัญชี(สามารถทำหลังจากเปิดบัญชีแล้วได้)
 • หรือโอนหุ้นมายัง บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โบรกเกอร์หมายเลข 42 เพื่อทำการเปิดบัญชี โดยวิธีกรอกแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ download และส่งกลับมายังผู้แนะนำการลงทุนเจ้าของบัญชี

 

การถอนเงิน

วิธีการใช้บริการธนาคารออนไลน์:

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู " แจ้งถอนเงิน" เลือกเมนู "ถอนเงินสด" หรือเมนู "ถอนเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อ"

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียด แล้วกด "Submit" หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอถอนเงินแล้วส่งกลับที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่านทางโทรสาร สำหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ตสามารถส่งกลับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรสารที่เบอร์ 0-2658-6374 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2658-5050

Line-Payin

สามารถแจ้งฝากเงินผ่าน Line ตามสาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้  หากสาขาของท่านยังไม่เปิดให้บริการ สามารถแจ้งผ่าน Line id ของส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้

Some description

 

Some description

 

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.