ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรก
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์และแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งรายย่อยทั่วไปและลูกค้าสถาบัน โดยสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายและครบวงจร ด้วยประสิทธิภาพในงานบริการและความทุ่มเทเอาใจใส่ พร้อมเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของเรา บริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มเมย์แบงก์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มเมย์แบงก์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีธุรกิจหลัก คือธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียและเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศและยังเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่ 4 ในการจัดอันดับของธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ธนาคารเมย์แบงก์ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 51 ปี มีเครือข่ายสาขามากมายในประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยมีขนาดของสินทรัพย์รวม 136.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารเมย์แบงก์เป็นธนาคารที่เน้นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดใหญ่และมีความเชี่ยวชาญธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจด้านนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  
          
           บริษัทฯ ให้บริการด้านธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและอินเทอร์เน็ต การซื้อขายหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21 และชั้น 24 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน ณ ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ พรั่งพร้อมด้วยอีก 44 สาขาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด นับได้ว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการด้านการลงทุนแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร


          ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่การตลาดมืออาชีพด้านการลงทุนกว่า 600 คน ที่คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้า รวมทั้งทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากฝ่ายวิจัยที่ให้คำแนะนำ เลือกจังหวะในการลงทุนและผลิตบทวิจัยทันสถานการณ์แก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังมีงานบริการด้านวาณิชธนกิจที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการด้านกองทุนรวมโดยตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KEAT เพื่อให้บริการด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้าอันเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าผ่านกองทุนบริหารเงิน หรือ KECASH


          ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ KETrade ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในความสะดวกรวดเร็วและใช้งานง่าย ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ปัจุบันบริษัทฯ มีโปรแกรมซื้อขายที่หลากหลายและเข้ากับอุปกรณ์แทบทุกประเภท อาทิเช่น iPad และ iPhone ใช้โปรแกรมเทรด KE iTrade และ Streaming ส่วนโทรศัพท์ระบบ Android ใช้โปรแกรมเทรด i2Trade Droid เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการวิเคราะห์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า KELive TV อินเทอร์เน็ตทีวีครั้งแรกของการวิเคราะห์หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งลูกค้าสามารถรับชมการวิเคราะห์ได้ทั้งการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย