ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรก
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด

2533

บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533

 

2537

บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 42 มีคุณสมบัติในการดำเนินงานเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมค้าตราสารหนี้ (ปัจจุบันคือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย) ซึ่งเริ่มมีการซื้อขายหุ้นกู้ในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น

 

2540

ในเดือนกรกฎาคม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ประเทศไทยลดค่าเงินบาทลง ต่อมาในเดือนธันวาคม สถาบันการเงิน 56 แห่ง ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดตัวลงอย่างถาวร และด้วยเหตุผลที่ว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้นถูกลบชื่อออกจากตลาดทุนของไทยด้วยเช่นกัน แต่บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด เป็น 1 ใน 27 บริษัทสมาชิกของสมาคมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยังคงเปิดกิจการ และรอดพ้นวิกฤตการณ์ในขณะนั้น

 

2541

บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสิงคโปร์ชนะการประมูลในการซื้อบริษัท หลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด จากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ป.ร.ส) และมีสิทธิ์ในการบริหารโดยสมบูรณ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสิงคโปร์ ได้ให้ความไว้วางใจให้คณะผู้บริหารเดิมบริหารต่อไป โดยตลอดปีนั้นส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

 

2544

บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า เอเซีย ไฟแนนซ์ เซอร์วิส เพื่อซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 77.73% โดยในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการงานด้านที่ปรึกษา การควบรวมกิจการและที่ปรึกษาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยได้จัดตั้งฝ่ายงานวาณิชธนกิจขึ้น

 

2545

หลังจากการควบรวมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด ถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

2546

- บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการระบบข้อมูลบทวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อว่า KELive   โดยใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์สากล Kelive.com ของทางเครือข่ายบริษัทที่สิงคโปร์
- เปิดให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่า KETrade
- บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
- หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ใน ดัชนี MSCI และดัชนี SET 50

 

2547

พัฒนาระบบข้อมูลบทวิจัย KELive TV ให้สามารถรับชมบทวิจัยได้ทั้งภาพและเสียงผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต นับเป็นโบรกเกอร์ไทยรายแรกที่มีอินเทอร์เน็ตทีวีที่สามารถรับชมการวิเคราะห์หุ้น

 

2548

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น "โบรกเกอร์แห่งปี 2548" โดยวารสารการเงินการธนาคาร
- บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน
   กลต. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืม
   หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

 

2549
- บริษัทฯ ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบัน
   ตั้งแต่ ปี 2545 ถึง 2548
- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น "โบรกเกอร์แห่งปี 2549" โดยวารสารการเงินการธนาคาร

 

2550
- บริษัทฯ ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบัน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกลุ่ม Medium และ Small Cap สายผู้ลงทุนรายย่อย” และรางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกลุ่ม Medium และ Small Cap สายผู้ลงทุนสถาบัน”

 

2551
- บริษัทฯ เปิดให้บริการ ธุรกิจบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Securities Borrowing and Lending (SBL) เพื่อเพิ่มการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ทีมวิจัยยอดเยี่ยม สายผู้ลงทุนรายย่อย ประจำปี 2551” และรางวัล “ นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี สายผู้ลงทุนรายย่อย”
- และรางวัล Best Shareholders Treatment Awards ด้านการดูแลและให้บริการผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม จาก โครงการ SET Awards

 

2552
- เพิ่มเติมโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ Streaming & One Click ของ SETTrade เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ถนัดโปรแกรมดังกล่าวฯ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่บริษัทฯ ได้
- ให้บริการการซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้า Gold Futures
- ร่วมพัฒนาหลักสูตร โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นมาตรฐานหลักสูตรในอนาคต

 

2553
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เปิดดำเนินการธุรกิจกองทุน รวม โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 พร้อมจัดตั้ง กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นกองแรก ได้แก่ กองทุนเปิดกิมเอ็งบริหารเงิน KECash
- เปิดดำเนินการสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นสาขาต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนอย่างใกล้ชิดภายในมหาวิทยาลัย - บริษัทฯ ได้รับการยกย่องและรับรางวัล FinanceAsia Awards ในตำแหน่ง สุดยอดโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2010 หรือ Best Broker 2010 ประจำประเทศไทย จากนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย FinanceAsia
- บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์เพื่อเข้าซื้อขายในกระดานเป็นครั้งแรก

 

2554
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2011 (Best Retail Broker 2011) จาก Alpha Southeast Asia
- กลุ่มเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าซื้อกิจการจาก บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้ง ประเทศสิงค์โปร์ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเมย์แบงก์
- เปิดดำเนินการสาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อสานต่อเจตนารมย์ให้ตลาดทุนใกล้ชิดภายในมหาวิทยาลัย
- เพิ่มเวลาซื้อขายตลาดอนุพันธ์ เฉพาะสินค้าซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส และโกลด์ฟิวเจอร์ส ตั้งแต่เวลา 19.30 – 22.30 น.
- ภายหลังการเข้าถือหุ้นของกลุ่มเมย์แบงก์ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited ชื่อย่อ MBKET และเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่เป็น www.maybank-ke.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554