ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรก

ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0-2658-5050 เพื่อขอเปิดบัญชี

 

ประเภทที่ 1 - เปิด "บัญชีแบบฝากเงินล่วงหน้า" โดยฝากเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารของบริษัทฯ เป็นวงเงินเริ่มต้น
ในการซื้อขาย พร้อมรับดอกเบี้ยตามประกาศของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรกโดยทุกครั้งที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการถอนเงินสดออกจากบัญชีซื้อขายหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีธนาคารที่แนบสำเนามาด้วยนี้ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างอากรแสตมป์
การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย

ท่านสามารถเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ หรือ

เช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" ตามรายชื่อธนาคารข้างล่างนี้ หรือ สำหรับธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น ใช้ชื่อบัญชี "MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED. FOR CUSTOMER"

ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-11995-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 101-3-29028-1
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อัมรินทร์พลาซ่า กระแสรายวัน 704-3035-84-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต กระแสรายวัน 285-001125-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สุรวงศ์ กระแสรายวัน 023-6-05845-2
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ราชประสงค์ กระแสรายวัน 011-1-06218-8
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สีลม กระแสรายวัน 001-1-26398-4
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Central World Plaza กระแสรายวัน 161-3-01471-1
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักชิดลม กระแสรายวัน 001-3-00051-0
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน กระแสรายวัน 80-0019620-4
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวันพิเศษ 000-1-15400-0-0054
ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ลุมพินี กระแสรายวัน 889-1-01584-8

หากท่านต้องการโอนผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารตามที่แต่ละธนาคารเปิดให้บริการ ท่านสามารถกระทำได้โดยโปรดระบุเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทฯ ขณะที่กระทำการโอน
ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางเครื่อง ATM
2. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางโทรศัพท์
3. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทาง Internet
4. การสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

( ขั้นตอนการใช้บริการ )
( ขั้นตอนการใช้บริการ )
( ขั้นตอนการใช้บริการ )
( ขั้นตอนการใช้บริการ )

บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี Swift code
ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"
ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น
-
ออมทรัพย์ 001-2-38757-980 HSBCTHBK
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
กระแสรายวัน 001-0078788-6 SCBLTHBX

 

** หมายเหตุ ** : การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE

 • สำหรับบัญชีธนาคารของสาขาต่างจังหวัดสามารถดูได้ที่นี่ รายชื่อบัญชีฯ
 • ส่งใบ Pay-in และเอกสารใบนำฝากเงิน download ทางโทรสารไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน(สามารถทำหลังจากเปิดบัญชีแล้วได้)
 • หรือโอนหุ้นมายัง บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โบรกเกอร์หมายเลข 42 เพื่อทำการเปิดบัญชี โดยวิธีกรอกแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ download และส่งกลับมายังผู้แนะนำการลงทุนเจ้าของบัญชี

วิธีส่งเอกสารการโอนเงิน

เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าในการฝากเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านทั้งบัญชีหุ้นและบัญชีตราสารอนุพันธ์ เมื่อท่านโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อปรับวงเงินซื้อขายหรือนำมาวางหลักประกันนั้น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของใบ Pay-in ดังกล่าว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้นำหลักฐานดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านได้ถูกต้องตรงตามชื่อเจ้าของบัญชีกรุณาระบุข้อมูลใน หลักฐานการโอนเงิน ลงบนใบ Pay – in ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล
2. เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ หรือ เลขที่บัญชีอนุพันธ์

และ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านให้นำส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay-in) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ส่งผ่านทางโทรสารไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สาขาที่ดูแลบัญชีท่าน โดยหมายเลขโทรสาร จะปรากฎหลังจากที่ท่าน log in ผ่านหน้า web site หรือ ตรวจสอบหมายเลขโทรสารสาขาของเราได้ที่
คลิกดูรายละเอียดสาขา

2. สามารถส่งทง e-mail:
หมายเหตุ ท่านสามารถส่งใบนำฝากเป็นไฟล์ภาพได้ทุกไฟล์นามสกุลยกเว้น *.bmp (Bitmap) ทางอีเมล์


3. เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีหุ้น 8 หลัก ลงบนใบหลักฐานการฝากเงิน แล้วถ่ายรูป ส่งเข้ามาที่ Line ID ของสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน สามารถตรวจสอบ Lind ID ของสาขาได้ที่นี่ คลิ๊กเพื่อดู Line ID

4. หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2658-5050

บัญชีประเภทฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)

1. วิธีโอนเงิน ด่วน! แนะนำผ่านบริการ e-Banking service ของบริษัทฯ : ลูกค้าที่ล็อคอินเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯมาแล้วโอนเงินผ่านบริการ e-Banking service( คลิกดูรายละเอียดธนาคาร ) ท่านควรจะได้รับการปรับวงเงิน ภายใน 30 นาที

2. วิธีการโอนเงินปกติ ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการปรับวงเงินขอให้ท่านลูกค้า โปรดดำเนินการดังนี้

 • กรุณาส่งโทรสารสำเนาใบ pay-in หรือเอกสารยืนยันการโอนเงิน ไปให้ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ประจำสาขาที่ท่านเปิดบัญชี ตรวจสอบหมายเลขโทรสารสาขาของเราได้ที่คลิกดูรายละเอียดสาขา
 • เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีหุ้น 8 หลัก ลงบนใบหลักฐานการฝากเงิน แล้วถ่ายรูป ส่งเข้ามาที่ Line ID ของสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน สามารถตรวจสอบ Lind ID ของสาขาได้ที่นี่
  คลิ๊กเพื่อดู Line ID
 • หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบรายการโอนเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว วงเงินการซื้อขายของท่านควรจะได้รับการปรับวงเงิน ภายใน 2 ชั่วโมง
บัญชีประเภทเงินสดมีวงเงินอนุมัติ (Cash Account)

บัญชีประเภทนี้จะชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS- Automatic Transfer System)
 • การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 (นับจากวันทำรายการซื้อไป 3 วันทำการ) บริษัทฯ จะกำหนดไปตัดบัญชี ATS ของท่าน ประมาณ 15.30 น. ของทุกธนาคาร
 • การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 (นับจากวันทำรายการขายไป 3 วันทำการ) บริษัทฯจะนำเงินโอนกลับไปที่บัญชี ATS ของท่าน ไม่เกิน 11.00 น. ของทุกธนาคาร

** หมายเหต **สำหรับนักลงทุนที่ส่งเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะทำการหักเงินที่โอนเข้าบัญชี ของบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย งวดแรกจำนวน 30 บาท เพื่อเป็นค่าอากรแสตมป์ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภทที่ 2 – เปิด "บัญชีแบบมีวงเงินอนุมัติ" ท่านสามารถยื่นเอกสารทางการเงินเพื่อขออนุมัติวง
เงินขั้นต่ำ 200,000 บาท แล้วรับ-จ่ายค่าหลักทรัพย์ผ่านระบบบัญชีอัตโนมัติธนาคาร (ATS-Automatic Transfer System)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างอากรแสตมป์

วิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถลงนามในเอกสารกับบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติธนาคาร สำหรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ หรือ ATS (Automatic Transfer System) ผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริการใหม่ในการสมัคร ATS ผ่าน ATM หรือ Internet ของทางธนาคารกรุงไทย

ตามที่ทางธนาคารกรุงไทยได้เริ่มเปิดให้บริการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet ของทางธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับทางธนาคาร ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนระหว่างลูกค้ากับธนาคารลง โดยมีขั้นตอนการสมัครใช้ดังนี้

ขั้นตอนการทำรายการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
1. สอดบัตรเอทีเอ็ม
2. กดรหัสประจำตัว (รหัสบัตร ATM 4 หลักของลูกค้า)
3. กดปุ่ม "บริการอื่น ๆ"
4. เลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ"
5. กดปุ่ม "สมัครบริการหักบัญชี"
6. กดปุ่ม "ระบุรหัสบริษัท"
7. ใส่รหัสบริษัท กด “xxxx” (รหัสบริษัทฯ สำหรับธนาคารกรุงไทย คือ 5542)
ใส่หมายเลขอ้างอิง REF. 1 และ 2 โดยป้อน “จุด” ( . ) คั่นระหว่าง REF. 1 และ 2
(REF. 1 คือ เลขที่บัตรประชาชน และคั่นด้วย “จุด” ( . ) ตามด้วย REF. 2 คือ เลขที่บัญชีซื้อขายหุ้นของลูกค้า 6 หลัก)
8 . กดปุ่ม "รหัสบริษัทถูกต้อง"
9 . ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"

ขั้นตอนการทำรายการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านทาง Internet
1. เข้าสู่ระบบ Internet ที่ www.ktb.co.th แล้วคลิ๊กที่ KTB Online
2. กำหนด ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ KTB Online
3. คลิ๊กที่ “หักบัญชีอัตโนมัติ”
4. คลิ๊กที่ “สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
5. เลือกบริษัทที่ต้องการใช้บริการ
6. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
7. ตรวจสอบข้อมูลและคลิ๊กที่ รับข้อตกลงใช้บริการ
8. กดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”
9. ระบบจะแจ้งสรุปการทำรายการ และผู้สมัครสามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
10. ผู้สมัครสามารถติดตามผลการสมัครผ่าน KTB Online

แต่ในด้านสัญญาระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทฯ ลูกค้ายังคงต้องกรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมขอให้หักบัญชี" ส่งให้แก่บริษัทตามขั้นตอนเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อบัญชี , เลขที่บัญชีของลูกค้าและเป็นการเซ็นต์ยินยอมให้บริษัทหักบัญชีลูกค้าได้

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่าน ATM กับทางธนาคารนครหลวงไทย

ขั้นตอนการทำรายการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม กับทางธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)
1. สอดบัตรเอทีเอ็ม
2. กดรหัสประจำตัว (รหัสบัตร ATM 4 หลักของลูกค้า)
3. เลือก "บริการอื่น ๆ"
4. เลือก “บริษัทหลักทรัพย์”
5. เลือก "สมัครหักบัญชีเงินฝาก"
6. ใส่รหัสบริษัทที่ปรากฎอยู่ข้างหน้าชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการเลือก "ระบุรหัสบริษัท" (รหัสบริษัทฯ สำหรับธนาคารนครหลวงไทย คือ 10006)
7. เลือกประเภทบัญชี (เป็นประเภทบัญชีของลูกค้าที่ต้องการให้หักบัญชี)
8. ระบุเลขที่อ้างอิง (REF. 1 และเลขที่อ้างอิง REF. 2)
     - REF. 1 คือ เลขที่บัตรประชาชน
     - REF. 2 คือ เลขที่บัญชีซื้อขายหุ้นของลูกค้า 6 หลัก
9 . ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนทำการตกลงยืนยันการทำรายการถ้าถูกต้องเลือก ”ตกลง”
10. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงอีกครั้งก่อนทำการยืนยันรายการ
11. รับบัตรและใบบันทึกรายการจากเครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าท่านได้ทำการลงทะเบียน ยินยอมหักบัญชีเงินฝากผ่าน ATM เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าสมัคร ATS ผ่าน ATM นั้น ในวันรุ่งขึ้นลูกค้าสามารถใช้บริการได้ (แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมขอให้หักบัญชี" ส่งให้กับบริษัทตามขั้นตอนเดิมเรียบร้อย จึงจะถือว่าลูกค้าสามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติได้ ซึ่งหนังสือยินยอมนั้นเป็นการเซ็นต์ยินยอมให้บริษัทฯ หัก เงินจากบัญชีลูกค้า)

7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ของระบบบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS (Automatic Transfer System)
- ชำระเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ ผ่านบัญชีธนาคารของท่าน
- ลูกค้าสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้น ( IPO/ PO) โดยตัดผ่านระบบอัตโนมัติในบัญชีธนาคารนี้ได้เช่นกัน โดยกรอกใบสมัครในแบบฟอร์ม (Download แบบฟอร์มที่นี่)

หมายเหตุ: การดำเนินการขอใช้ ATS ของธนาคารนั้นจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารนั้นๆ อย่างไรก็ดีมีเทคนิคที่จะทำให้การขออนุมัติใช้ ATS รวดเร็วยิ่งขึ้น คือ ท่านนำแบบฟอร์มการขอใช้ ATS ไปให้ธนาคารสาขาที่ท่านขอใช้บริการทำการตรวจสอบ /อนุมัติ (Verify) ก่อน จากนั้นจึงนำเอกสารมาส่งให้บริษัทฯ

กรอกแบบฟอร์มเอกสารการเปิดบัญชี และเอกสารทั้งหมดส่งมาที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน