สถานะการเปิดบัญชี
 
 

สถานะการเปิดบัญชี

  ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารเปิดบัญชีเกินกว่า 1 สัปดาห์ และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ บริษัทฯจะรีบดำเนินการติดตาม และแจ้งความคืบหน้าแก่ท่านต่อไป

ข้อมูลส่วนตัว

       
ชื่อ: * นามสกุล: *
อีเมล์:
* โทรศัพท์: *


ข้อมูลอื่นๆ
     
เจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อขอเปิดบัญชี:
  *
สาขาที่เปิดบัญชี:
  *
วันที่ส่งเอกสาร:
 
ประเภทบัญชี:
  บัญชีอินเทอร์เน็ต บัญชีเงินสด
วิธีการนำส่งเอกสาร
  ไปรษณีย์
  สมัครด้วยตนเอง
  พนักงานรับส่งเอกสาร
  งานมหกรรมการลงทุนต่างๆ(โปรดระบุ )
  งานสัมมนา(โปรดระบุ )